İŞ SÜREKLİLİĞİ / FELAKET KURTARMA

Bilgi Teknolojilerinin ve bünyesinde barındırılan süreçlerin iş sürekliliğimiz için hayati öneme sahip olduğu günümüzde, iş hayatında süreklilik ve hızlı işleyiş için veriye kesintisiz erişim her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu durumla bağlantılı olarak; verinin ve veriye kesintisiz erişilebilirliğin yedekliliğinin sağlanması, kurumlar için hayati önem kazanmıştır. Gerek yaşanılmış bazı felaket tecrübeleri, gerek veri kaybı sonucunda oluşacak kayıplar için ortaya çıkan öngörüler iş hayatını bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya yöneltmiştir.

Felaket Kurtarma Senaryoları, verinin bulunduğu merkezlerin, olası bir yangın, sel, kasırga, deprem gibi doğal felaketler ya da virüs saldırısı, sabotaj, ihmal gibi insan kaynaklı felaketler neticesinde kullanılamaz hale gelmesi sonrasında, kritik sistemlerin planlanan sürede farklı bir merkezde erişilebilir duruma getirilebilmesi amacıyla oluşturulur.

Felaket Senaryosu oluşturulması aşamasında, firmaların kendilerine sormaları ve göz önünde bulundurulması gereken kriterler vardır:

Recovery Time Objective & Recovery Point Objective değerleri:

Kritik olarak belirlenen iş uygulamalarının üzerinde çalıştığı sistemler ve bu sistemlerin bir felaket anında ne kadar süre erişilememesine ve ne kadarlık bir veri kaybına tahammül edilebileceğinin belirlenmesi.

Olası Zarar Tespiti:

Belirlenen kritik sistemlerin barındığı yapının zarar görmesi neticesinde, sistemlerin kullanılamadığı belirli bir sürede ortaya çıkacak zararın yaklaşık olarak tespit edilmesi.

Yedekleme Lokasyonu:

Yedekleme merkezinin kurulacak bölgenin belirlenmesi.

Doğru Teknolojinin Belirlenmesi:

Detaylı analiz ile yedeklemede kullanılacak en doğru teknolojinin belirlenmesi.

Virtuatic olarak;

Yıllardır kritik sistemleri, verileri yönetiyor ve barındırıyoruz. Uzun yıllardır kritik sistem yönetimi ve veri barındırma tecrübelerimizin de getirileriyle, pek çok Felaket Kurtarma Senaryoları ve İş Sürekliliği Planları geliştirdik.

İş Sürekliliği / Felaket Kurtarma senaryolarımızda firma içerisinde Bilgi Teknolojileri departmanının yanı sıra tüm departmanların da rolünün büyük olduğunu bilerek projelerimizde tüm süreçleri birleştirici rol alarak, kritik süreçlerin belirlenmesi ve planlamanın oluşturulmasında tüm sürecin oluşturulmasını üstleniyoruz.

Firma ihtiyaç ve Felaket kurtarma stratejileri doğrultusunda en uygun teknolojik çözümü belirliyor ve uyguluyoruz. Belirlenen RTO ve RPO değerlerinin 0 Noktası’na yakınlık durumuna göre;

  • ✓ Profesyonel sistemler ile Tape Backup,

  • ✓ Veeam ile Sanal Sunucu Replication,

  • ✓ VMWare Site Recovery Manager lokasyon yedekleme,

  • ✓ VMWare VCloud ile yedekleme,

  • ✓ Clustering & Replication,

  • teknolojilerinden en optimum çözümü uyguluyoruz.

Felaket Kurtarma senaryolarının önemli bir bölümü olan;

  • - Yedekleme lokasyonun belirlenmesi,

  • - Felaket süresince kilit kullanıcıların çalışacağı ofisin belirlenmesi,

  • - Kullanıcıların sistemlere erişim için gerekli olan mobil erişim ürünlerinin sağlanması,

  • gibi bir çok operasyon noktaları için çözüm üretiyor ve destekliyoruz.