KAYITLI E-POSTA HİZMETİ

Dünyadaki gelişime paralel olarak ülkemizde de artık klasik usullerle yapılan bir takım iş ve işlemler,geliştirilen uygulamalar vasıtasıyla (e-ticaret, e-beyanname, e-bankacılık, e-devlet, e-fatura, edefter ) elektronik ortama aktarılmaya başlanmıştır.

Kişi ve kurumlar arasında bilgi ve belge gönderiminin elektronik ortamda yapılmasının hukuken geçerli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ülkemizde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çıkarılmakla beraber dünya genelinde de bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmaların en önde geleni de Avrupa Birliği bünyesinde yapılan, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) ETSI TS 102 640 numaralı standardına dayanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi çalışmasıdır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

E-Posta gönderimi konusunda kim? ,ne? ,ne zaman? sorularına kesin cevap olarak geliştirilmiş bir sistemdir.

Gönderiye ilişkin iletim bilgilerinin zaman damgalı şekilde kayıt altına alınması,gönderici ve alıcı bilgilerinin belirlenmesi,gönderilen iletinin akıbetine yönelik en ufak bir soru işareti bırakmayacak şekilde teslim ve okunma durumlarının hızlı ve detaylı olarak raporlanması,istenilen e-posta ve eklerinin şifrelenmesi gibi uygulamalar,Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemini standart e-posta sisteminden ayırır.

KEP sistemi Başbakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine dayananan yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminden alınan elektronik bilgi ve belgeler delil niteliğini taşıyacak, KEP delilleri senet hükmünde olup, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacaktır.Bu nedenle yakın gelecekte özellikle kamu kuruluşları ile elektronik ortamda yapılacak olan yazışmalar için kayıtlı elektronik posta hizmetleri kullanımı şart koşulacaktır.

Kullanım

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemini işletmeniz adına tanımlanan Virtuatic hesabınız üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.

Outlook için hazırlanan eklenti ile maillerinizi istediğiniz zaman “kayıtlı” seçeneği ile gönderebilirsiniz.Dilerseniz mail göndereceğiniz adresin sonuna “rpost.org” uzantısını ekleyerek de mailinizi kayıtlı hale getirebilirsiniz.Kayıtlı e-posta gönderildikten sonra detaylı teslim raporu mail adresinize otomatik olarak gönderilir.

Şifreleme

Göndermek istediğiniz e-postayı ve eklerini dilediğiniz gibi şifreleyebilirsiniz.Gönderim esnasında şifre bölümüne girmiş olduğunuz metin özel olarak alıcıya iletilir.Bu sayede istenilen alıcı dışındakiler iletileri açamazlar.

E-İmza

İmzalanmasını istediğiniz belgeyi güvenle istediğiniz imza sahiplerine gönderebilirsiniz.Belgeniz PDF formatında alıcıya ulaşır ve kolayca imzalanır.Tıpkı kayıtlı e-posta gönderiminde olduğu gibi anında oluşturulan bir kanıt raporu mail adresinize otomatik olarak gönderilir.

Büyük Boyutlu Dosyalar

Virtuatic tarafından desteklenen RMail Platformu ile kolayca 200MB boyutunda dosyalar transfer edebilirsiniz.

Deneme Sürümü

Satış ekibimizle iletişime geçerek ücretsiz 10 adet kayıtlı e-posta gönderimi yapabileceğiniz hesabınızı alabilirsiniz.

Ücretlendirme

Sistem kullanımı gönderilen ve raporlanan e-posta adedi üzerinden hesaplanmaktadır.Size en uygun kullanım koşullarını belirlemek için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.