VIRTUATIC® YAMA YÖNETİM PLANI

I. Kurallar dâhilindeki ağa bağlı bilgisayarlar, sunucular ve çevre birimleri.

II. Yama Yönetimi işlemleri sırasındaki rol ve sorumlulukların dağıtımı.

III. Yama Yönetimi zaman çizelgesi.

IV.

  • • Yama ve güncellemelerden hangilerinin Değişim ve Sürüm Yönetimi süreçleri kullanılarak gerçekleştirileceği ve hangilerinin bu süreci gerektirmediğini gösteren bir liste

  • • Örneğin anti virüs tanımlarının güncellenmesi Değişim Yönetimi ve Sürüm Yönetimini gerektirmeyecektir, çünkü hata oluşma şansı ve kullanıcıları etkileme ihtimali çok düşüktür. Diğer taraftan işletim sistemlerinin güncellenmesi gibi işlemler bu süreçleri gerektirir çünkü hata oluşma şansı ve kullanıcıların etkilenme ihtimali yüksektir.

  • • Eğer bir yama veya güncellemeyi Değişim Yönetimi ve Sürüm Yönetimi kullanmadan uygulamaya karar verirseniz, yine de işlemleri kayıt altına almanız gerekir. Bu kayıtlar ileride oluşabilecek vakalarda ve sorun tespit süreçlerinde önem kazanabilirler.

V. Hangi eposta eklentilerinin ve Internet indirmelerinin açmak için güvenli olduğunu belirten tanımlamalar ve bunların nasıl kullanıcılara iletileceği.